ΖΕΟΛΙΘΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ (κοκκομετρία 0.5-1.5 mm)

Δύο είναι οι βασικές εφαρμογές του Ζεόλιθου στην Κτηνορτροφία:

Α. ΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. Λόγω της υψηλής ιοντοανταλλακτικής ικανότητας λειτουργεί ως αποδέκτης της περίσσειας αμμωνίας την οποία προσροφά και αποδίδει στο ζώο όταν την έχει ανάγκη.Η υπόλοιπη αποβάλλεται κάνοντας την κοπριά ασύγκριτα δυνατότερη.
2. Βελτιώνει τις φυσικές ιδιότητες των ζωοτροφών (λειτουργώντας ως αντισυσσωματικός παράγοντας) αυξάνοντας τη ρευστότητα και μειώνοντας τα επίπεδα υγρασίας.
3. Επηρεάζει θετικά την διαδικασία της πέψης βελτιώνοντας τη απορόφηαη των Ν, Ca, και δημιουργώντας υψηλότερη πυκνότητα οστών.
4. Αυξάνει την βιωσιμότητα μέσω πρόληψης κάποιων ασθενειών (διάρροια μόσχων).
5. Αποβάλλει από τα ζώα αμμωνία, υδρόθειο βαρέα μέταλλα, CO2
6. Προσροφά και αποβάλλει μυκοτοξίνες (αφλατοξίnες) οι οποίες είναι δευτερογενείς τοξικοί μεταβολίτες μυκήτων που επηρεάζουν το 25% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.
7. Σε μία εβδομάδα χορήγησης σταθεροποιείται το ΡΗ.

ΤΑ ΖΩΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ

Αγελάδες: Αύξηση γαλακτοπαραγωγής 5-8%
Επιβιωσιμάτητα των νεογέννητων 10%
Αυξηση βάρους μoσχίδων 6-8%
Αιγοπρόβατα: Πολύδυμη κύηση έως 11%
Αυξηση βάρους 3-14%
Αύξηση λιποπερiεκτικότητας στο γάλα.
Χοίροι: Παραγωγικότητα χοιρομητέρων 8-10%
Επιβιωσιμότητα χοιριδίων 15-18%
Πουλερικά: Αυξηση βάρους 3-10%
Επιβιωσιμότητα 2%
Αύξηση ωοτοκίας 3-5%
Μείωση σπασίματος αυγών 3-5%
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 2% ανά κιλό τροφής.

Β. ΩΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΒΛΟΥΣ
Λόγω της ιδιότητας που έχει να απορροφά και να παρακρατει από τον αέρα ουσίες όπως η αμμωνία και το υδρόθειο λειτουργεί σαν φίλτρο και συντελεί στην σημαντική βελτίωση της ατμόσφαιρας στους στάβλους όταν χρησιμοποιείται ως επίστρωση στο δάπεδο

250 γρ. ανα κιλό κοπριάς μειώνει 100% τις οσμές.

 

Για παραγγελίες παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 00306977206725

Για την κατηγορία αυτή η τιμή είναι άνα τόνο και η ελάχιστη παραγγελία είναι 1 τόνος (1000 Kg)

350.00 Euro(+80.50 Euro Tax)
Quantity: